Om prosjektet

Prosjektet bygget på resultatene fra prosjektet "Nettbrett i praksisveiledning". Prosjektet besto av flere delprosjekter og har har hatt som mål å utprøve programvaren MOSO i grunnskolelærer-utdanningens praksisperioder. 

Praksisveiledning i lærerutdanningen innebærer at studentene og praksisveilederen pendler mellom tre relaterte aktiviteter:

  • undervisning
  • observasjon
  • veiledning

Samspillet mellom disse aktivitetene er avgjørende for veiledningens kvalitet. Det samme gjelder samspillet og kommunikasjonen mellom universitetet og praksisskolene i praksisperiodene. Moderne teknologi gir stadig bedre muligheter for å støtte opp om samspill og kommunikasjon i praksisperiodene ved at informasjon, observasjoner og feedback nå kan deles enkelt mellom studenter, veiledere og faglærere. Dette kan bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet.

Mathisen & Bjørndal (2016) viser i studien “Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training” at det er et betydelig potensial for forbedring av veiledningens kvalitet, og at det er et behov for en skreddersydd programvare som bedre ivaretar sammenhengen i veiledningsprosessen. På bakgrunn av undersøkelsen har UiA i samarbeid med MOSO AS utviklet en prototype av programvaren MOSO (Mentoring and Observation SOftware, fig. 2). Høsten 2016 startet et samarbeid mellom PULS, IT-avdelingen og UiA´s lærerutdanning om et prosjekt som også involverte UiT og Högskolan i Halmstad.

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016 og 2018 og inneholdt fem aktiviteter:

  1. Utprøving av MOSO i 5-10 grupper i lærerutdanningens 3. og 4. praksisperiode, og gjennom kvalitative data avdekke utfordringer og muligheter ved bruk av MOSO i praksisveiledning.
  2. Samarbeid mellom tre utdanningsinstitusjoner (UIA, UIT og HIH) om utprøvinger og datainnsamlinger. Prosjektet ble planlagt høsten 2016 og gjennomført 2018.
  3. Forberedelse av en større kvantitativ undersøkelse for å få avdekke om digital veiledningsteknologi innvirker på opplevelsen av mestring av sentrale ferdigheter i læreryrket, læringsutbytte i praksisopplæringen og vurdering av veiledningskvalitet i samspillet med praksislærer.
  4. Forberedelse av nye søknader i samarbeid med andre universiteter og høgskoler.
  5. Videreutvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Prosjektmedarbeidere

Petter Mathisen 
Prosjektleder
Dosent
Pedagogisk utviklingssenter
Universitetet i Agder
E-post
Nettside

 

Cato Bjørndal
Dosent. Dr.Polit. 
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk      
UiT - Det Arktiske Universitet
E-post
Nettside

 

Johan Kristian Andreasen
Universitetslektor
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Agder
E-post
Nettside

 

Ann-Christine Wennergren
Universitetslektor
Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan i Halmstad
E-post

 

Fredrik Thornberg
Universitetsadjunkt
Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan i Halmstad
E-post

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i AgderUiT - Norges arktiske universitet og Högskolan i Halmstad.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.