Gruppeveiledning i kunstfag

I prosjektet vil vi prøve ut, beskrive og drøfte hvordan arbeid med Liz Lermans metode "Critical Response System, og kan fungere som veiledningsform i drama / teaterundervisning. Prosjektet vil også undersøke hvordan arbeid med ”Reflekterende team” påvirker  feedback og kvalitet i undervisningen av kunstnerisk arbeid.

Hvordan kan en bevisst holdning til feedback i teaterproduksjoner i høyere utdanning øke studentenes eget potensiale, og hvordan kan lærerens metode spille en betydningsfull rolle for a) det kunstneriske produktet, b) studentenes faglige utvikling og c) grunnlaget for å vurdere studentenes læring.

Vi vil, ved å gjennomføre praktiske opplegg i klassen, og prøve ut metodene med drama/teaterstudenter, foreta observasjoner og dokumentere disse med lyd og bilde, og lage intervjusituasjoner i form av fokusintervjuer, studere – og eventuelt konkludere om hvordan slike tilsynelatende enkle metoder kan være fremmende for studentenes læring og kunstneriske skaping.

Vi har et spesielt fokus på lærerens rolle, faglærerutdanningen i Drama/teater, hvor vi i første omgang gjøre våre utprøvinger, er ikke et utøvende studium, men det arbeides mye med den enkelte students egen utøving innenfor kunstarten. Hvordan kan man holde fast ved det dobbelte fokus om at utdanningen skal skolere studentene både på den utøvende siden og på den didaktiske siden?

Prosjektet vil bli dokumentert gjennom vitenskapelige artikler, konferansepresentasjoner og videofilmer. Her kan du følge prosjektene i løpet av 2016-2017.

Vi er to til å drive dette prosjektet: ”Klasselæreren” og ”Forskeren”. Den første driver undervisningen og leder prosessen. Den andre observerer og dokumenterer med notater og video. Sammen analyserer vi i etterkant, og organiserer og gjennomfører fokusgrupper med klassen.

Prosjektet gjennomføres høsten 2016 og  våren 2017 Dette vil være et samarbeid mellom PULS og Institutt for visuelle og sceniske fag ved Fakultet for kunstfag

Prosjektmedarbeidere

Gunnar Horn
Førstelektor, leder Pedagogisk utviklingssenter
Universitetet i Agder
E-post

 

Marit Wergeland-Yates
Førstelektor Institutt fort sceniske og visuelle fag
Fakultet for kunstfag
Universitetet i Agder
E-post

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.