Status

Utprøvingene vil foregå i regi av PULS i samarbeid med ulike profesjonsutdanninger m.m. ved UiA i løpet av 2018 og 2019. 

 

V-2018

H-2018

V-2019

H-2019

Fase 1

Pilotering

 

 

 

Fase 2

 

Case-studier (1-3)

Case-studier (4)

Case-studier (5-8)

Fase 3

 

 

 

Rapportering, videoproduksjon, eksempler på pedagogisk bruk

Formidling/
dokumentasjon

 

 X

 X

 X

Åtte utprøvinger

Institutt/avd

Hva

Hvordan

Institutt for nordisk og mediefag

Workshop om bruk av digitale formidlingsverktøy

Observasjon og veiledning

Institutt for rytmisk musikk

Kommunikasjon mellom 
dirigent/bandleder og musikere/band

Observasjon og veiledning

Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Øvelse på terapeutiske samtaler med fiktiv pasient

Observasjon og veiledning

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

"Klasseromsledelse" i kroppsøving

Opptak og analyse

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Undervisningskjøkken

Observasjon og veiledning

Avdeling for lærerutdanning 
BLU

Ledelse og gjennomføring av samlingsstunder i barnehage

Observasjon og veiledning

Inst. for statsvitenskap og ledelse

Storgruppeundervisning

Observasjon og veiledning

Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Ferdighetstrening

Observasjon og veiledning

Kjøreplan for utprøvingen: 

  1. 360 opptaket gjøres av den gitt situasjonen.
  2. Studenten ser gjennom opptaket alene med VR-briller.
  3. Opptaket deles mellom student og veileder som ser gjennom opptaket i fellesskap og særlig drøfter det som studenten har festet seg ved og det som veilederen legger merke til. Gjennomgangen vil kunne skje på to måter: 
    1. ved at begge bruker VR-briller og ser det samme og/eller 
    2. at de sammen ser på en PC- skjerm
  4. Studenten og veilederen blir intervjuet.
  5. Studenten og veilederen besvarer et nettbasert spørreskjema.  

Prosjektmedarbeidere

Stein Erik Skaar 
Project leader
Adviser
Centre for Teaching and Learning
University of Agder
Email
Website

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.